Postanowienia ogólne

Właścicielem witryny jest firma EKO-czas Zbigniew Halbniak, magazyn - ul. Grzybowska 46C, 42-240 Rudniki. Adres prowadzenia działalności jest jednocześnie adresem korespondencyjnym sprzedawcy.

Wszystkie produkty oferowane na witrynie inetrnetowej są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.

Zamówienia

Zamówienia można składać poprzez:

  • witrynę internetową
  • pocztę elektroniczną: firma@eko-czas.pl
  • telefonicznie pod numerem: 601 778 998

 

Gwarancja

Produkty posiadają gwarancję sprzedającego oraz producenta, obowiązującą na terenie całego kraju. Każdorazowo warunki realizacji gwarancji są określone w druku gwarancji wystawionej przez gwaranta.

 

Opis procedury reklamacyjnej

 

Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zawartej Umowy pod adresem firma(at)eko-czas.pl  lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy lub telefonicznie: 601-778-998. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  •         imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  •         datę zawarcia Umowy stanowiącej podstawę reklamacji,
  •         przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego,
  •         wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.

    Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.

 

Prawo konsumenta do odstąpienia od umowy


1. W ciągu 14 dni od otrzymania nabytej rzeczy lub – w przypadku usług – zawarcia umowy, Kupujący (konsument) może odstąpić od umowy bez podawania jakiejkolwiek przyczyny.

2. Aby odstąpić od umowy należy złożyć Sprzedającemu stosowne oświadczenie woli, pisząc na adres e-mail: firma(at)eko-czas.pl lub wysyłając korespondencję na adres siedziby firmy.

Kupujący może skorzystać ze wzoru odstąpienia od umowy, podanego poniżej.

Przesyłkę z zakupionym towarem należy nadać na adres:
EKO-czas Zbigniew Halbiniak
ul. Grzybowska 46C
42-240 Rudniki

  

Wzór oświadczenia o odstąpieniu od umowy

 

(oświadczenie to należy wypełnić i odesłać, pocztą tradycyjna na adres siedziby lub mailowo, tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

EKO-czas Zbigniew Halbiniak
ul. Grzybowska 46C
42-240 Rudniki

Ja [imię, nazwisko kupującego] niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy: [nazwy kupionych przedmiotów], numery oferty w Allegro lub faktury/paragonu lub zamówienia ze sklepu[numery] .
Data zawarcia umowy to [data], data odbioru przedmiotów [data] .
Imię i nazwisko: [imię i nazwisko kupującego]
Login Allegro: [login kupującego]
Adres: [adres kupującego]
Data: [data odstąpienia od umowy]
Podpis: [tylko jeżeli formularz jest wysyłany w wersji papierowej]

 

Koszt dostawy

Zakupiony towar wysyłamy własnym transportem. Dostawa zakupionych produktów zajmuje przeciętnie 5-10 dni roboczych, ale w zależności od ilości zamówień, rejonu Polski może zająć nawet do 30 dni.  

Koszt zwrotu rzeczy w przypadku odstąpienia od umowy

 W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.

 

Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur

 

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: http://www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”.


Ochrona danych osobowych

Składając zamówienie, klient świadomie zgadza się na przetwarzanie i wykorzystywanie jego danych osobowych w celu realizacji zamówienia. Dane te nie są przetwarzane ani wykorzystywane w żadnym innym celu.

Dane osobowe umieszczone w bazie danych są przetwarzane wyłącznie dla potrzeb sprzedaży towaru, nie są i nie będą też udostępniane innym podmiotom. Dane te są gromadzone z należytą starannością i odpowiednio chronione przed dostępem do nich przez osoby do tego nieupoważnione. Klient ma prawo wglądu do swoich danych, do ich korekty oraz żądania zaprzestania ich wykorzystywania.

Struktura witryny internetowej została zaprojektowana w taki sposób, aby można ją było odwiedzać bez konieczności identyfikacji lub ujawniania danych osobowych. Podczas odwiedzania stron nie są też gromadzone żadne dane służące do identyfikacji samego odwiedzającego lub jego komputera.

Sprzedawca zbiera automatycznie dane zawarte w plikach cookies podczas korzystania ze strony internetowej sklepu internetowego. Pliki cookies to dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, przechowywane w urządzeniach końcowych użytkowników przeznaczone do korzystania ze stron internetowych. Pliki te pozwalają rozpoznać urządzenie użytkownika i odpowiednio wyświetlić stronę internetową dostosowaną do jego indywidualnych preferencji. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer. Włączenie mechanizmu Cookies jest niezbędne do korzystania ze sklepu oraz koszyka sklepu i panelu klienta, gdyż na jego podstawie działa mechanizm sesji. Sklep zapisuje informacje w plikach Cookie dotyczących obszarów: id sesji, informacji o odwiedzinach sklepu. Dane gromadzone przy użyciu plików cookies mogą być zbierane wyłącznie w celu wykonywania określonych funkcji na rzecz użytkownika. Oprogramowanie służące do przeglądania stron internetowych domyślnie umożliwia umieszczanie plików cookies na urządzeniu końcowym. Ustawienia te mogą zostać zmienione w taki sposób, by blokować obsługę plików cookies w ustawieniach przeglądarki internetowej. Szczegółowe informacje o możliwości i sposobach obsługi plików cookies dostępne są w ustawieniach przeglądarki internetowej.